De leden van het bestuur en de oprichter F.w. Verloop hebben als kind een dierbare verloren en op latere leeftijd de gevolgen van onverwerkt verdriet ondervonden. De stichting is neutraal en maakt en publiceert voorlichtingsmateriaal voor ouders en kinderen over rouw, nadat een voor het kind belangrijk persoon is overleden. De stichting richt zich tot scholen, clubs en verenigingen met als doel het kind te helpen met het rouwproces. Via films en lezingen tracht de stichting het onderwerp rouw bespreekbaar te maken en indien gewenst kan de stichting helpen bij het vinden van een psychotherapeut of in ernstige gevallen verwijzen naar het Psychotraumacentrum te Utrecht. Door inzicht en achtergrondinformatie over rouw te geven en tijdige opvang met deskundige hulp te realiseren, kan onverwerkt verdriet met alle gevolgen van dien vaak worden voorkomen. De sociale omgeving van het kind heeft daarbij een cruciale rol.

Doelgroepen van de Stichting:

Scholen
 • kinderdagverblijven
 • primair onderwijs
 • secundair onderwijs
 • beroepsonderwijs; tijdens vakken als maatschappijleer, levensbeschouwing of psychologie
Huisartsen
 • solopraktijken
 • groepspraktijken
 • gezondheidscentra
Bibliotheken
 • algemeen
 • tijdens (het organiseren van) thema-dagen
Overig
 • te denken valt aan: jeugdzorg; GGD’s, bureau Jeugdzorg

Middelen die de stichting tot haar beschikking heeft:

Voorlichtingsfilms, video’s, DVD’s bestemd voor breed publiek

 • Overlijden vader
 • Overlijden zoon
 • Gezin tijdens stervensproces moeder

Rouwprotocol Kind en Rouw bestemd voor scholen

 • “Met welke organisatorische aspecten krijgt de school te maken bij een sterfgeval van een leerling; een gericht stappenplan.”

Voorlichtingsbijeenkomsten bestemd voor scholen

 • “Op welke concrete wijze kan de leerkracht werken met een groep in rouw; werkvormen voor kinderen”

Persoonlijke toelichting vanuit de stichting

 • Naar behoefte ondersteuning tijdens de les of gastlessen door medewerkers van de stichting.

Doorverwijzing van individuele kinderen naar een van de therapeuten, verbonden aan de stichting

 • Indien gesignaleerd door ouder, leerkracht of huisarts