De stichting kind en rouw steunen

Stichting Kind en Rouw heeft als doel het maken van voorlichtingsprogramma’s op video en dvd. Dit om hiermee diegenen te helpen, die proberen kinderen het verlies van een dierbare zo goed mogelijk te laten verwerken.

De voorlichtingsfilms worden veelal op scholen vertoond tijdens de lessen maatschappijleer. Dit geschiedt onder begeleiding van één van onze vrijwilligers, maar kan ook zonder dezen plaatsvinden met behulp van een praatpapier dat de stichting bij de films verstrekt.

De films zijn alle gericht op families die wij mochten begeleiden in de periode van een naderend levenseinde van één van de gezinsleden. Ook worden de nabestaanden na het overlijden nog gedurende een overeen te komen periode met de camera gevolgd. Het geheel is een tijdrovend proces van extensief reizen, filmen, interviewen en monteren.

De stichting is uit particulier initiatief ontstaan en heeft de activiteiten zonder enige subsidie uit eigen middelen (donaties) gefinancierd. De vraag naar onze dienstverlening is in de loop van het vijfjarig bestaan sterk toegenomen en de inkomsten houden bij lange na geen gelijke tred meer met de kosten.

In september 2005 komen twee nieuwe films uit, zowel op video als dvd. Om nog meer filmmateriaal te produceren (onderwerpen zijn er genoeg) heeft de stichting geld nodig, want de eigen middelen zijn uitgeput. Een nieuwe film kost zo rond een ton in €uro. De stichting zoekt sponsors die kunnen helpen, zodat we dit dankbare werk voortgezet kan worden.

Stichting Kind en Rouw werkt o.a. samen met Kinder-psychotraumacentrum in Utrecht, via het Wilhelmina Kinderziekenhuis onderdeel van het Universitair Medisch Centrum te Utrecht. Slachtoffers van een ernstige gebeurtenis worden door ons naar dit centrum verwezen.

Voorts heeft de stichting een collegiale samenwerking met Stichting Achter de Regenboog en Stichting Landelijke Rouwverwerking.

Behalve het produceren van video’s en dvd’s heeft Stichting Kind en Rouw een catalogus samengesteld van alle mogelijke boeken en films die ter ondersteuningvan rouwverwerking kunnen dienen. Deze catalogus staat op de site van Kind en Rouw.

Met iedere gift, die aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, zijn wij gelukkig. Met een vijfde dvd zijn wij nu toch maar begonnen. Een vrouw had ons toestemming verleend haar einde te filmen. Inmiddels is zij overleden. Tussen onze filmmaker en de familie is er een zeer goede band , waardoor goed bruikbaar materiaal is ontstaan. Er is uit Engeland zelfs belangstelling getoond om de film t.z.t. te ondertitelen of na te synchroniseren.

Maar, de pot is leeg en wij doen dan ook op u een beroep om ons door middel van een gift in staat te stellen verder te gaan. U kunt de Stichting Kind en Rouw steunen door geld over te maken op bankrekening: 265 989 221 t.n.v. Stichting Kind en Rouw te Hilversum onder vermelding van ‘donatie’.