Stichting kind en rouw is:

een stichting die zich het lot aantrekt van kinderen die in een rouwproces terecht zijn gekomen door het (plotselinge) overlijden van een dierbare.
Zij is opgericht door enkele particulieren die dit grote verdriet ‘aan den lijve’ hebben meegemaakt. Mensen die er moeilijk weg mee hebben geweten en in hun omgeving veel onbegrip hebben ontmoet. Wat zij vooral hebben gemist was het liefdevol luisterend oor. Voor velen van hen heeft het verdriet een belangrijke invloed op hun ontwikkeling gehad en blijft het als een rode draad door het gehele leven lopen.

Stichting kind en rouw wil:

kinderen helpen met hun verliesverwerking, die het gevolg is van het overlijden van een dierbaar persoon.

De stichting ontwikkelt en verspreidt films en brochures. Het doel hiervan is het vergemakkelijken van het signaleren van gedragsveranderingen. Wie geconfronteerd wordt met een kind jn rouw kan zich rechtstreeks wenden tot de Stichting.
Aan de Stichting zijn psychologen, een huisarts en een kinderarts verbonden. Stichting Kind en Rouw werkt samen met het Psychotraumacentrum te Utrecht, een zelfstandig onderdeel van het Wilhelmina Kinderziekenhuis aldaar. Doorverwijzingen zijn mogelijk, indien de ernst van de situatie daar reden toe geeft. De stichting werkt ook nauw samen met het ‘Ambulatorium’, het hulpverlenings-instituut van de Faculteit der Sociale Wetenschappen te Utrecht.