Twee documentaires over twee afzonderlijke casussen, waarin de rouw van kinderen centraal staat. Het extra-menu biedt de mogelijkheid om te kijken vanuit het perspectief van verschillende betrokkenen.

Film 1: Over het rouwproces van de familie Plet na het overlijden van zoon en broertje Rico. Rico Plet overleed op vijfjarige leeftijd aan een hersentumor. Hij liet drie broertjes, twee zusjes en zijn vader en moeder achter.

Film 2: Vader Hans Spek overlijdt plotseling aan de gevolgen van een longembolie.

Handleiding bij de voorlichtingsfilm over het rouwproces van de familie Plet na het overlijden van zoon en broertje Rico.

Rico Plet overleed aan een hersentumor. Hij was op dat moment vijf jaar oud. We hebben belangrijke reacties in gezin school en ten aanzien van de hulpverlening in deze film van ±15 minuten opgenomen.

Het gezin
Vader, moeder, broertjes en zusjes gaan elk op hun eigen manier om met de dood van Rico en hun herinneringen aan hem. Moeder praat bijvoor-beeld graag over Rico en over zijn begrafenis, terwijl vader er liever niet over praat, hij vindt dat juist heel moeilijk. Duidelijk is te zien hoe groot de impact van de dood van Rico is op dit gezin, ook twee jaar later nog. Per gezin is het verschillend hoe met rouw wordt omgegaan. Het is goed om daarbij met de volgende vragen rekening te houden:

 • Op welke manier verwerkt elk gezinslid de dood van een dierbare?
 • Kunnen ze elkaar tot steun zijn?
 • Kunnen ze er met elkaar of met anderen over praten? (niet alleen in de periode vlak na het overlijden, maar ook later nog)
 • Wat kan helpen bij de rouwverwerking? (bezoek graf, tastbare herinneringen, foto´s)
 • Op welke momenten is de rouwverwerking extra moeilijk? (feestdagen, dag van overlijden, belangrijke gebeurtenissen in het gezin)

De school
Op school heeft de dood van Rico grote indruk gemaakt, op zijn klasgenootjes, op andere kinderen en op de leerkrachten. In de film vertellen de docenten hoe ze hun eigen manier zochten om zelf en in de klas om te gaan met de dood van Rico, en later met de terugkomst van de broertjes en zusjes van Rico op school.

De volgende vragen kun je op school stellen:

 • Hoe ga je als docent in de klas om met de dood van een leerling?
 • Welke rol speelt de leeftijd van de klasgenootjes daarbij?
 • Hoe ga je als docent zelf om met het verlies?
 • Hoe vang je de broertjes en/of zusjes van het overleden kind het beste op als die weer op school komen?

Hulpverlening
In de film geeft de moeder van Rico aan dat ze bij de rouwverwerking professionele hulp heeft gezocht. Zij kwam daarvoor bij de RIAGG terecht, en ondervindt daarvan veel steun. Andere leden van het gezin hadden hieraan geen behoefte. Zij zoeken op andere manieren hulp, als zij daar-aan behoefte hebben. Daarbij hoeft het niet altijd om professionele hulpverlening te gaan.

Het is goed te letten op de volgende punten:

 • In hoeverre is er behoefte aan (professionele) hulpverlening?
 • Wat zijn mogelijke andere bronnen van hulpverlening?
 • Waar kan deze, al dan niet professionele, hulpverlening het beste gevonden worden?

Deze voorlichtingsfilm van ongeveer 20 minuten vertelt het verhaal van de familie Spek. Hans Spek overleed anderhalf jaar geleden plotseling aan long-embolie. Hij was op dat moment 35 jaar oud. Hij laat zijn vrouw Kelly en twee dochters, Zoë (13) en Zinzi (6), achter.

Het gezin
Vader Hans overleed volkomen onverwacht op de verjaardag van zijn dochter, ‘s avonds toen de kinderen al in bed lagen. Moeder Kelly geeft aan dat ze het heel moeilijk vond om de kinderen te vertellen dat de vader, waarmee ze die dag nog volop gespeeld hadden, er ineens niet meer was. Zoë vertelt dat ze het eerst niet geloofde, en dat ze daarna heel verdrietig werd. Ze huilt als ze dit vertelt. Moeder heeft geprobeerd om de begrafenis zo “kindvriendelijk” mogelijk te maken. Ze wilde geen muziek en toespraken, omdat dit de kinderen er later teveel aan zou herinneren. Ze vond het heel belangrijk dat Hans niet gecremeerd werd, omdat de kinderen het graf moeten kunnen bezoeken en verzorgen.

Anderhalf jaar na de begrafenis praat het gezin niet veel meer over het overlijden. Omdat de sterfdag van Hans en de verjaardag van zijn dochter samenvallen, staat deze dag niet alleen in het teken van rouw. Moeder geeft aan dat Zinzi zich, nu anderhalf jaar na het plotselinge overlijden van haar vader, steeds minder van haar vader herinnert. Per gezin wordt verschillend met rouw wordt omgegaan.

De volgende vragen zijn van belang

 • Op welke manier verwerken kinderen de dood van een ouder?
 • Kun je als ouder je kind(eren) voor het verdriet beschermen, en zo ja, op welke manier?
 • Welke rol speelt de leeftijd van de kinderen bij de rouw om een van de ouders?
 • Welke factoren kunnen helpen bij de rouwverwerking? (b.v. bezoek graf, tastbare herinneringen, foto´s)
 • Hoe kunnen broers/zussen elkaar steunen?

De school
De kinderen uit de klassen van Zoë en Zinzi zijn bij de begrafenis geweest. Toen ze weer gewoon naar school gingen, lieten ze volgens de docenten weinig merken. Zoë heeft de juf verteld dat ze niet wil dat anderen zien dat ze verdrietig is, maar dat ze dit van binnen wel is. De juf van de danslessen geeft aan dat dansen voor Zoë en Zinzi een goede manier is om zich te uiten.

 • Hoe ga je in de klas om met het overlijden van een van de ouders van een klasgenootje?
 • Kun je in de klas dit overlijden openlijk bespreken?
 • Hoe ga je om met de terugkeer van de kinderen op school?
 • Hoe kun je als docent tekenen van verdriet opvangen en effecten op het gedrag in de klas herkennen?

Hulpverlening vanuit de school
Zinzi is uitgebreid onderzocht toen zij in de periode na het overlijden gezondheidsklachten kreeg. Hierbij hoorden ook gesprekken met een psycholoog. Moeder geeft aan dat Zinzi dingen tegen de psycholoog zei die ze tegen moeder niet durfde te zeggen, omdat ze bang was moeder daarmee verdriet te doen. Leerkrachten zijn op zoek gegaan naar hulp bij het omgaan met de situatie, ze willen meer informatie hierover.

 • In hoeverre hebben deze kinderen behoefte aan (professionele) hulpverlening?
 • Waar kan deze, al dan niet professionele, hulpverlening het beste gevonden worden?
 • Waar kan de school terecht voor hulp bij het omgaan met een overlijden?
 • Wat kan de Stichting Kind en Rouw voor U doen?

U kunt hier per betrokkene het gehele interview lezen dat voor de betreffende film is gemaakt. Een DVD met beide films en voorlichting is te bestellen bij de stichting.

MOEDER_1

Interview moeder Marleen 1
Interview moeder Marleen 2
Familie interview

VADERP_1

Interview met vader Kenneth

REFERI_1

Interview met Referinio

CLIFTON

Interview met Clifton

ZUSDEB_1

Interview met moeder en Deborah

MEESTE_1

Interview met meester Leo

JUFSAN_1

Interview met juf Sandra

COMPUT_1

Interview met de computer juf

JUFELL_1

Interview met juf Ellen

U kunt hier per betrokkene het gehele interview lezen dat voor de betreffende film is gemaakt. Een DVD met beide films en voorlichting is te bestellen bij de stichting.

KELLY

Familie interview

S_RONALD

Interview moeder Kelly en Ronald

ZOEEEE

Interview Zoe

ZINZI

Interview Zinzi

SYGLIEN

Interview dansjuf Syglien

JUFGEE_1

Interview met juf Geertje

JUFDOR_1

Interview met juf Dorien
 • Lengte documentaires: 2 x 20 min.

 • Taal Nederlands

 • Beeld 3:4 – audio/stereo

 • Extra’s

 • Disc formaat: DVD 5- Regiocode 8