100 duizendste bezoeker van de website!

Onze website heeft in 8 jaar tijd meer dan 100 duizend bezoekers gehad. De meeste mensen zijn op zoek naar inzicht en achtergrond informatie over rouw en verliesverwerking bij kinderen. Men is zeer te spreken over de service die er wordt aangeboden, zoals de on-line catalogus, interviews met deskundigen, een protocol voor de scholen en de vele video-fragmenten.

De stichting heeft inmiddels een serie van 4 dvd’s uitgebracht, die wordt aangeboden voor een pakket prijs van € 30,- inclusief verzendkosten. Losse dvd’s kosten € 10,- inclusief verzendkosten. Voor België zijn de prijzen € 35,- resp. € 13,-

In totaal zijn 7 casussen in beeld gebracht met verschillende achtergronden en problematiek. Op iedere casus afzonderlijk wordt gereageerd door deskundigen, waaronder bekende namen als:

Dr. Riet Fiddelaers-Jaspers, bestuurslid Landelijke Stichting Rouwbegeleiding Prof. Dr. Manu Keirse, psycholoog, medicus en wetenschappelijk auteur, verbonden aan de Universiteit van Leuven
Prof. Dr. Jan van den Bout – hoogleraar verliesverwerking aan de Universiteit Utrecht
Monique van ’t Erve – verliesconsulent nabestaanden zelfdoding Hester Stubbé – onderwijskundige
In de toekomst zal gebruik worden gemaakt van andere media dan de dvd, omdat die in een rap tempo van de markt verdwijnen. Momenteel wordt onderzocht hoe er in de toekomst on-line voorlichtingsmateriaal kan worden aangeboden, door de huidige website uit te breiden.

In de loop van 2013 zal de stichting een nieuw project ontwikkelen. We overwegen verschillende onderwerpen, waaronder een project over alcohol en drugs, wiegendood, en dood door ongeval. Vaak zijn kinderen hierbij betrokken, die behoefte hebben aan specifieke aandacht en steun.

Iedere donatie aan de stichting is zeer welkom.

Stichting Kind en Rouw is te bereiken:
Tel: 035 6236 876, ook buiten kantooruren

E-mail: kindenrouw@planet.nl

De nieuwsbrief van Stichting Kind en Rouw verschijnt tweemaal per jaar.

Hilversum, maart 2013