Praktisch iedereen krijgt in het leven te maken met de dood van een dierbare. Niemand kan van tevoren weten hoe dat voelt, we praten er niet graag over: Stichting Kind en Rouw nodigt u uit dat wel te doen.

*Een dvd over zelfmoord, van een ouder wordt voorbereid in samenwerking met het ‘Psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren’, verbonden aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het ‘Ambulatorium’, verbonden aan de universiteit Utrecht. De drie organisaties, samen het ‘PAK’ genoemd, willen een gezin met kinderen na de suïcide van de vader in beeld brengen. Het is de bedoeling hen gedurende een jaar met de camera te volgen.

De casus wordt als documentaire in beeld gebracht en uitgediept op een interactieve dvd, waarop deskundigen reageren op scènes en hun visie geven op het onderwerp. Er is subsidie aangevraagd voor dit project.

De Website: heeft meer dan 58.500 hits. De on-line catalogus heeft nog steeds honderden bezoekers per maand, die hierin anoniem en kosteloos titels van relevante boeken en films kunnen zoeken. Deze database wordt bijgehouden door Herma Bode, therapeute te Amersfoort. Maandelijks verschijnen er vele nieuwe titels on-line.

De Website: heeft meer dan 58.500 hits. De on-line catalogus heeft nog steeds honderden bezoekers per maand, die hierin anoniem en kosteloos titels van relevante boeken en films kunnen zoeken. Deze database wordt bijgehouden door Herma Bode, therapeute te Amersfoort. Maandelijks verschijnen er vele nieuwe titels on-line.
* Er wordt regelmatig om rouwhulp gevraagd. In ernstige gevallen verwijst de stichting naar het Psychotraumacentrum, in andere gevallen naar het Ambulatorium..
* Jan de Vink wordt per november de nieuwe penningmeester van de stichting. Hij volgt Kees Swierenga op, die vanaf de oprichting de functie heeft vervuld.
* De stichting zoekt nog steeds een ambassadeur, een bekende Nederlander,
die haar bekendheid wil geven. Iedere donatie is welkom, want de financiële middelen raken uitgeput.

Stichting Kind en Rouw is te bereiken:
Tel: 035 6236 876 – werkdagen 16.00 – 18.00 uur.
Fax: 035 6230 488
e-mail: kindenrouw@planet.nl

De nieuwsbrief van Stichting Kind en Rouw verschijnt tweemaal per jaar. Een extra nieuwsbrief verschijnt indien er bijzondere ontwikkelingen binnen de Stichting zijn.

Amsterdam, december 2009