Praktisch iedereen krijgt in het leven te maken met de dood van een dierbare. Niemand kan van tevoren weten hoe dat voelt, we praten er niet graag over: Stichting Kind en Rouw nodigt u uit dat wel te doen.

*Een dvd over zelfmoord, van een ouder is in productie, in samenwerking met vele andere organisaties en instellingen samen het ‘BIPAK’ genoemd. Gewerkt wordt aan twee afzonderlijke documentaires, die tezamen op een interactieve dvd zullen worden uitgebracht door de stichting. Op deze dvd zullen deskundigen reageren op scènes en hun visie geven op het onderwerp. Er wordt subsidie verstrekt door een tiental financierders voor dit project. Medio oktober 2011 zal deze dvd beschikbaar zijn. Wie aanwezig wil zijn bij de presentatie is van harte welkom. Graag aanmelden via onze site.
De Website: heeft in totaal meer dan 71.500 hits en er is sprake van een grote groei van aantallen bezoekers die gebruik maken van de diensten van de site. In 2005 waren dat er bijna 5000 per jaar, in 2010 is dat aantal verdubbeld! De on-line catalogus heeft honderden bezoekers per maand en er worden regelmatig interactieve dvd’s besteld, die met name worden gebruikt in het onderwijs en in de zorgsector.
De stichting heeft om kosten te besparen een nieuwe webmaster aangetrokken en is gewisseld van provider, maar de bezoekers hebben niets gemerkt van deze werkzaamheden achter de schermen.
* Er wordt regelmatig om rouwhulp gevraagd. In ernstige gevallen verwijst de stichting naar het Psychotraumacentrum, in andere gevallen naar het Ambulatorium.
De stichting heeft een ambassadeur gevonden: Eline Bergmann, een bekende pianiste, die haar naam aan de stichting heeft verbonden en haar bekendheid wil geven.
Iedere donatie is welkom, want de financiële middelen raken uitgeput.

Stichting Kind en Rouw is te bereiken:
Tel: 035 6236 876 – werkdagen 16.00 – 18.00 uur.
Fax: 035 6230 488
e-mail: kindenrouw@planet.nl

De nieuwsbrief van Stichting Kind en Rouw verschijnt tweemaal per jaar. Een extra nieuwsbrief verschijnt indien er bijzondere ontwikkelingen binnen de Stichting zijn.

Amsterdam, december 2010