Het voorlichtingsprogramma van de Stichting Kind en Rouw duurt ongeveer twee uur en is als volgt samengesteld:

1. Opening van de bijeenkomst door de vrijwilligster van Stichting Kind en Rouw.
  • De vrijwilligster stelt zichzelf en de stichting voor en motiveert waarom dit werk zo belangrijk is.
2. Vertoning van één of meer voorlichtingsfilms van de Stichting
  • Inspelen op de situatie. In overleg met de aanvrager is een keuze gemaakt uit het filmaanbod.
3. Inventarisatie van de reacties op de voorstelling.
  • Zijn er vragen of opmerkingen over de voorstelling?
  • Raakt er iemand geëmotioneerd door de beelden?
  • Heeft er iemand behoefte om iets te zeggen?
4. Groepsgesprek o.l.v. de vrijwilligster m.b.v. de handleiding.
  • De vrijwilligster leest de vragen uit de handleiding voor en coördineert de antwoorden. Het is de bedoeling dat er een gesprek over rouw en verschillende manieren om daarmee om te gaan op gang komt.
5. Hulp aanbieden en evt. doorverwijzen van individuele kinderen.
  • Er kunnen kinderen bij de voorstelling aanwezig zijn geweest, die aangeven hulp te kunnen gebruiken. De vrijwilligster verwijst door naar een therapeut of het psychotraumacentrum in Utrecht, of geeft het e-mail adres en telefoonnummer van de stichting Kind en Rouw.
6. Sluiting van de bijeenkomst: rondvraag.
  • De vrijwilligster gaat na of er nog vragen zijn blijven liggen en geeft alle aanwezigen de kans die te stellen.
7. Nabespreking met de leerkracht/coach/begeleider.
  • De vrijwilligster gaat na of de voorlichtingsbijeenkomst geslaagd is en of er nog wensen zijn. De film(s) en de handleidingen worden aan de aanvrager gegeven als naslagwerken.
  • De totale kosten van het programma bedragen € 150,-.